Overstrand Profile

The municipal area of Overstrand covers a surface of almost 1708 square kilometres. The area has a permanent population of
90 000.  The municipality has its head office in Hermanus, but municipal services are delivered on a decentralised basis from offices in Gansbaai, Stanford, Hermanus and Kleinmond. The area is divided into three administrations: Hangklip-Kleinmond, Greater Hermanus and Gansbaai/Stanford.

The area is demarcated into thirteen wards, each with a directly elected councillor. These councillors are assisted by a ward committee of ten members. Ward committee members are elected democratically. Ward committees play an important role in the drafting and reviewing of the Integrated Development Plan and the identification of budget needs.

Overstrand’s wards are as follows:

1. Franskraal and Masakhane;
2. Gansbaai, De Kelders, Kleinbaai and Blompark;
3. Hermanus and a portion of Westcliff;
4. Mount Pleasant, Hemel-en-Aarde Valley and a portion of Westcliff;
5. Zwelihle South;
6. Zwelihle North;
7. Sandbaai;
8. Hawston, Fisherhaven and Honingklip;
9. Kleinmond, Mountain View and Palmiet;
10. Betty's Bay, Pringle Bay, Rooiels, Overhills and Proteadorp;
11. Stanford, Baardskeerdersbos, Pearly Beach, Viljoenshof, Withoogte and Buffeljachts;
12. Zwelihle North-West;
13. Onrus and Vermont.

Twelve of the twenty-five councillors represent political parties on a proportional basis. This means that residents of Overstrand can also use political channels to bring matters to Council’s attention. Three political parties are represented: the Democratic Alliance, the African National Congress and the Economic Freedom Fighters.

 

OVERSTRAND EN SY WYKE

Die munisipale area van Overstrand dek ’n oppervlak van bykans 1708 vierkante kilometer. Die area het ’n permanente bevolking van 90 000.  Die munisipaliteit se hoofkantoor is in Hermanus, maar munisipale dienste word op ’n gedesentraliseerde grondslag gelewer vanuit kantore in Gansbaai, Stanford, Hermanus, Zwelihle, Kleinmond en Bettysbaai. Die area word in drie administrasies verdeel: Hangklip-Kleinmond, Groter Hermanus en Gansbaai/Stanford.

Die area word in dertien wyke afgebaken, elk met ’n regstreeks verkose raadslid. Hierdie raadslede word bygestaan deur ’n wykskomitee met tien lede. Wykskomiteelede word demokraties verkies. Wykskomitees speel ’n belangrike rol in die opstel en hersiening van die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan en die identifisering van begrotingsbehoeftes.

Overstrand se wyke is as volg:

1. Franskraal en Masakhane;
2. Gansbaai, De Kelders, Kleinbaai en Blompark;
3. Hermanus en gedeelte van Westcliff;
4. Mount Pleasant, Hemel-en-Aarde Valley en gedeelte van Westcliff;
5. Zwelihle Suid;
6. Zwelihle Noord;
7. Sandbaai;
8. Hawston, Fisherhaven en Honingklip;
9. Kleinmond, Mountain View en Palmiet;
10. Bettysbaai, Pringlebaai, Rooiels, Overhills en Proteadorp;
11. Stanford, Baardskeerdersbos, Pearly Beach, Viljoenshof, Withoogte en Buffeljachts;
12. Zwelihle Noordwes;
13. Onrus en Vermont.

Twaalf van die vyf-en-twintig raadslede verteenwoordig politieke partye op ’n proporsionele basis. Dit beteken dat inwoners van Overstrand ook van politieke kanale gebruik kan maak om aangeleenthede onder die Raad se aandag te bring. Drie politieke partye word verteenwoordig: die Demokratiese Alliansie, die African National Congress en die Ekonomiese Vryheidsvegters.