Verfyning van Kusbestuurlyne weer op dreef

Die Wes-Kaapse Regering se departement van omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning (DEADP) het, met die ondersteuning van Royal HaskoningDHV, begin om die kusbestuurlyne wat in 2011/2012 ontwikkel is, te verfyn.

Grondeienaars en belanghebbende en geaffekteerde partye kan eersdaags skrywes te wagte wees en word aangeraai om die plaaslike koerante vir kennisgewings in hierdie verband dop te hou.

Intussen word ander belanghebbers genooi om op die databasis te registreer en/of verdere inligting te versoek deur met een van die volgende persone in verbinding te tree:

  • Tasneem Steenkamp: 021 936 7694 (t), 021 936 7610 (f), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (e-pos)
  • Caren George: 021 483 2724 (t), 021 483 8326 (f), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (e-pos)

TER VERDUIDELIKING:
Kusbestuurslyne het ten doel om onsensitiewe, onvanpaste en onvolhoubare ontwikkeling in sensitiewe kusomgewings in belang van openbare veiligheid en belange te reguleer en te verhoed, sowel as om die risiko’s te verminder wat met klimaatsverandering en dinamiese kusprosesse verband hou.

As jy dus ʼn sê in die proklamering en beheer van hierdie lyne wil hê, sorg dat jy ingesluit word by die databasis van belanghebbers wat hierdeur geraak word!

Search

Contact Us


Hermanus 028 313 8000
Kleinmond 028 271 8400
Gansbaai 028 384 8300
Stanford 028 341 8500

enquiries@overstrand.gov.za