Paradise Park documents available for viewing

All documentation regarding PARASIDE PARK, including the memorandum, supporting documentation, court papers and any subsequent correspondence between our attorneys and Paradise Parks Attorneys are available for viewing at the Municipal additional court in Harmony Lane, Hermanus.

Paradise Park-dokumente beskikbaar vir besigtiging

Alle dokumentasie met betrekking tot PARASIDE PARK, insluitend die memorandum, hofstukke en enige ander verbandhoudende korrespondensie tussen die Munisipalieteit Overstrand se prokureurs en dié van Paradise Park sal tydens normale kantoorure vir besigtiging beskikbaar wees by die Munisipale (addisionele) hof in Harmonielaan, Hermanus.

Search

Contact Us


Hermanus 028 313 8000
Kleinmond 028 271 8400
Gansbaai 028 384 8300
Stanford 028 341 8500

enquiries@overstrand.gov.za