New mayor delivers inaugural speech

Thank you for granting me the opportunity to address Council as well as the residents of the Overstrand at large.  Ek wil graag vir u almal wat vandag hier teenwoordig is, en veral die aktiviste, uit my hart bedank.

It gives me great pleasure to address you at the first meeting of this Council at the start of a new term.

Ek moet in alle nederigheid hier erkenning gee aan my ouers, my familie en vriende wat my deur al die jare ondersteun het. Ek wil ook aan my Hemelse Vader dank uitspreek vir gesondheid en krag om ons werk te kan doen en dat Hy ons tot hiertoe gedra het.

Laat my toe om my voorganger te bedank vir die harde werk wat sy ingesit het in hierdie munisipaliteit.  Baie dankie vir u toegewydheid aan die inwoners en die lang ure van werk wat dit geverg het om Overstrand ‘n tuiste vir almal te maak.

En ek wil graag die vorige Raad bedank vir goeie en gesonde finansiële bestuur van ons Munisipaliteit.  Baie dankie ook aan u almal wat u belasting so getrou betaal!

Firstly I would like to thank the residents for giving the Democratic Alliance the mandate to govern the Overstrand for the next five years – the exact voting percentage was 64.49%.  Thank you to each resident who took the trouble to go and vote on the 3rd of August.

Laat my toe om die ses pilare van die DA se manifesto aan u voor te hou en hoe ons beplan om dit te implementeer.

 • Create more opportunities and jobs /
     Skep meer werk en geleenthede
 • Make local government responsive /
     Maak plaaslike regering meer reaktief
 • Provide better service delivery /
     Verskaf beter basiese dienste
 • Stop corruption /
     Stop korrupsie
 • Provide meaningful redress /
     Verskaf betekenisvolle regstelling
 • Make communities safer /
     Maak die gemeenskap veiliger

Ons is voornemens om ‘n besigheidsadvieskomitee op die been te bring.  Hierdie groep sal bestaan uit entrepreneurs en sakemanne, omdat entrepreneurs nie noodwendig deel uitmaak van die sake-kamers nie.  Die advieskomitee moet ons help om te kyk hoe ons die werkloosheidsyfer kan verminder en ook al die red tape in die Munisipaliteit vir ons uitwys.

Ons sal graag wil hoor hoe om meer beleggers te lok na die Overstrand.  En hier moet ons veral na die jeug kyk omdat baie van hulle werkloos is.

Overstrand is the 3rd fastest growing municipality in the Western Cape and 1st in the Overberg District.  Our contribution to the economy of the whole Overberg district is 33%. Our Council will endeavour to strengthen partnerships and collaborations with the local private sector.  En ons sien uit daarna om saam met Dr Ivan Meyer, die Provinsiale Minister van Finansies saam te werk soos in die tyd van my voorganger, raadsdame Nicolette Botha-Guthrie.

We will endeavour to use the provision of municipal infrastructure to unlock the development potential of the Overstrand.  Projects will be leveraged to create jobs, promote economic development and to ensure that good municipal services are provided to ALL citizens of the Overstrand.  Focus areas will be the implementation of the five year Housing Development plan in partnership with the Department of Human Settlement, upgrading of ageing infrastructure and the minimisation of losses in the water and electrical systems.  The Planning Department will process applications efficiently to create favourable conditions for physical and economic development.

‘n Groot bron van kommer vir ons almal is die veiligheid van ons inwoners.  Hier moet ons met alle belanghebbendes saamwerk, bv die polisie, wetstoepassing, sekuriteitsmaatskappye, buurtwagte, ens.  SAAM moet ons ‘n vennootskap vorm.  Ek sien uit om met mnr Dan Plato, Minister van Polisie, saam te werk op hierdie gebied.

The municipal Law Enforcers will focus on some of the following projects in the future:

 • They will try to improve school safety by an adopt-a-cop programme with schools.
 • Training and establishment of street committees will be a priority.
 • They will focus on the promotion of, and support for the very important function of fire and rescue services in our vast and stretched out community and endeavour to improve quality in traffic services.

Dit is belangrik dat ons die plaaslike regering nader aan die inwoners bring, veral in hulle wyke.  Hier moet ons kyk of ons kantore kan vestig in gemeenskapsale sodat die inwoners maklike toegang het tot hul raadslede.  Dit is immers waar die mense gestem het!   Dit sal ook help om die vennootskap tussen die inwoners en die Munisipaliteit te versterk.  Ek wil die organisasies uitnooi om deel te neem aan die wykskomiteeverkiesings wat eerskomende Maandag, 15 Augustus, gaan begin.  Die eerste een is om 6nm in Wyk 8, wat Hawston, Fisherhaven, Honingklip en Arabella insluit.  Hierdie vergaderings begin almal 6-uur saans.  Ek en die Onder-Burgemeester en die Speaker sal – tussen ons drie – probeer om sover moontlik die wykskomiteevergaderings by te woon.

Iets wat my baie na aan die hart lê en wat ons Raad gaan aanspreek, is kleuterskole, bejaarde sorg, sportontwikkeling en gesondheids-dienste wat ons met die Provinsiale Minister van Gesondheidsdienste in die Wes-Kaap sal bespreek.  Kommunikasie op alle vlakke is uiters belangrik en ons gaan die sosiale media verder ontwikkel om sodoende met ons mense in verbinding te wees. 

Die vyf portefeuljes wat almal gaan saamwerk om hierdie visie uit te voer is:

 • Finansies
 • Gemeenskapsdienste
 • Bestuursdienste
 • Beskermingsdienste;  en
 • Infrastruktuur en Beplanning en Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

Laat my toe om hier halt te roep want by toekomstige raads-vergaderings sal ons meer uitbrei oor ons planne.

Baie dankie!     I thank you!     Enkosi!

Search

Contact Us


Hermanus 028 313 8000
Kleinmond 028 271 8400
Gansbaai 028 384 8300
Stanford 028 341 8500

enquiries@overstrand.gov.za