Give Rising Costs a Decisive Blow: Switch to prepaid Electricity

For many a payer of municipal bills, it often comes as a shock to see just how much electricity a household and/or business is, in fact, consuming in a month. However, there is a simple and relatively cheap way to put an end to the uncontrolled consumption of the “utility” electricity which, in the long run, can offer huge savings.

For starters, by switching from a credit meter to prepaid electricity means that you will be saving on every kilowatt-hour (or unit) used. But more importantly, you will be able to control exactly how much electricity your household/business consumes.

The conversion costs R968 and the deposit on this is R424. Also do keep in mind, though, that you can use your current deposit to cover the conversion costs and that a private electrician is not required if a PLC meter is installed. This device can be plugged into the nearest wall plug. However, if you want to make use of the usual wall unit, the services of a private electrician will be required which could result in extra costs.DIEN STYGENDE KOSTE ʼn NEKSLAG TOE: SKAKEL OM NA VOORAFBETAALDE ELEKTRISITEIT

 Vir menige betaler van munisipale rekeninge is dit dikwels ʼn skok om te sien hoeveel elektrisiteit ʼn huishouding en/of onderneming inderwaarheid in ʼn maand verbruik. Daar is egter ʼn eenvoudige en relatief goedkoop manier om ʼn einde te maak aan die ongekontroleerde gebruik van die “nutsding” elektrisiteit wat op die langduur groot besparings kan inhou.

Deur van ʼn kredietmeter na voorafbetaalde elektrisiteit om te skakel, beteken eerstens dat jy bespaar op elke kilowatt-uur (of eenheid) gebruik. Maar van groter belang is dat jy beheer kan uitoefen oor presies hoeveel elektrisiteit in jou huishouding/onderneming verbruik word.

Die omskakeling kos R968 en die deposito daarop is R424. Hou ook in gedagte dat jou huidige deposito gebruik kan word om die omskakelingskoste te dek en dat ʼn privaatelektrisiën nie nodig is nie indien ʼn PLC-meter geïnstalleer word. Hierdie apparaat kan by die naaste muurprop gelaai word. As jy egter van die gebruiklike muureenheid gebruik wil maak, word ʼn privaatelektrisiën se dienste verlang wat ekstra koste kan meebring.

Search

Contact Us


Hermanus 028 313 8000
Kleinmond 028 271 8400
Gansbaai 028 384 8300
Stanford 028 341 8500

enquiries@overstrand.gov.za